Strona www zgodna z feng shui

Strona www zgodna z zasadami Feng Shui? W naszej ofercie posiadamy i przygotowaniem takiego projektu. Z punktu widzenia Feng Shui to strona domowa jest „ustami chi” (czi) w sieci. To znaczy, że jeśli klienci nie potrafią przedostać się przez te usta, to nigdy nie dotrą dalej. Dlatego ważne jest wytworzenie odpowiedniej harmonii. To wywoła miłe doświadczenia i pozwoli nawiązać harmonijne kontakty.

Projektując stronę zgodnie z zasadami Feng Shui, bierzemy pod uwagę kilka czynników. Są to takie, jak:

  • logo firmy,
  • pełna nazwa firmy,
  • dane właściciela: imiona i nazwisko,
  • fotografia osoby, której strona dotyczy,
  • płeć właściciela strony,
  • data założenia firmy (dokładna, dzień, miesiąc, rok) / lub planowana data rozpoczęcia działalności,
  • dokładna data urodzenia właściciela strony www .

Liczy się przede wszystkim intencja, która jest motywem założenia strony oraz cel, jaki chce się osiągnąć i osoby, do których kierujemy informacje na niej zawarte. W zależności od rodzaju strony i informacji na niej zawartych jest dopasowywana kolorystka, każdy kolor to inny żywioł i inna energia.

Zapraszamy do kontaktu z nami w sprawie projektu strony zgodnego z Feng Shui!